دوره های آموزشی تخصصی

انرژی های نو و مدیریت انرژی

تاریخ برگزاری : ۲۵ مهر ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری : ۱-۴ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری: ۱۵- ۲۰ اریبهشت ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری : ۲۷-۳۱ شهریور ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری : ۱۴ -۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری: ۲۳-۲۶ بهمن ۱۳۹۵

تاریخ برگزاری: ۱ آبان – ۱۲بهمن ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری: ۱۲-۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری: ۲۵ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت دانش بنیان پاک سان انرژی اسپادان می باشد. (1389-1400)